پروژه ها

مجتمع تجاری دی مال

    طراحی داخلی و فودکورت مجموعه   ۱۲۰۰۰ مترمربع     کارفرما عمران و مسکن آباد دی

ساختمان اداری هدایت

نمای شمالی ۸۰۰ مترمربع لابی ورودی ۲۰۰ مترمربع لابی ورودی ۲۰ مترمربع واحد اداری ۳۶۰ مترمربع طراحی حیاط  ۴۵۰ مترمربع لابی آمفی تئاتر ۲۵۴ مترمربع پارکینگ ۱۰۵۰ مترمربع نمای جنوبی ۵۵۵ مترمربع     کارفرما شرکت توسعه ابنیه حافظ

برج های مسکونی کرانه ۲ کیش

خدمات ارائه شده طراحی معماری   معماری داخلی   طراحی تاسیسات مکانیکی   طراحی تاسیسات الکتریکی لابی وروری ۵۰۰ متر مربع واحد مسکونی دو خوابه ۱۲۰ متر مربع کارفرما شرکت سرمایه گذاری آینده کیش (بساک)

ساختمان کارگزاری بانک سپه

طراحی نما        ۱۰۰۰ متر مربع   طراحی معماری  ۲۵۲۰ مترمربع  طراحی معماری داخلی   طراحی تاسیسات مکانیکی   طراحی سازه  کارفرما سپه ساختمان امید

مجتمع فرهنگی انتظار یار

خدمات ارائه شده بازسازی   طراحی داخلی   طراحی تاسیسات مکانیکی طبقه همکف، مدیریت  ۲۰۰ مترمربع طبقه اول، اداری ۱۸۰ مترمربع کارفرما  موسسه فرهنگی انتظار یار

بانک ایران زمین (شعبه مدرن ونک)

خدمات ارائه شده طراحی معماری   معماری داخلی   طراحی تاسیسات مکانیکی   طراحی تاسیسات الکتریکی متراژ ۸۰ مترمربع     مالک  بانک ابران زمین کارفرما شرکت توسعه ابنیه حافظ

بانک ایران زمین (شعبه مدرن مگامال)

خدمات ارائه شده طراحی معماری   معماری داخلی   طراحی تاسیسات مکانیکی   طراحی تاسیسات الکتریکی   اجرا متراژ ۱۱۰ مترمربع     مالک  بانک ابران زمین کارفرما شرکت توسعه ابنیه حافظ

بانک ایران زمین (شعبه کلاسیک جنت آباد)

خدمات ارائه شده طراحی معماری   معماری داخلی   طراحی تاسیسات مکانیکی   طراحی تاسیسات الکتریکی متراژ ۱۶۰ مترمربع     مالک  بانک ابران زمین کارفرما شرکت توسعه ابنیه حافظ

طراحی وب سایت توسط وب خاص