معرفی نوهور

شرکت نوهور طرح البرز در سال ۱۳۹۶ بر پایه پتانسیل ها و تجارب بدست آمده در شرکت مهندسین مشاور طرح و سازه البرز و به منظور گسترش دامنه فعالیت های شرکت و رویارویی با چالش های بیشتر، تأسیس شد. این شرکت با تمرکز بر عوامل تعیین کننده در کیفیت معماری از ساختار کلان تا جزییات اجرایی ،در حوزه پروژه های کوچک مقیاس تا پروژه های میان مقیاس، طیف وسیعی از خدمات مانند طراحی چشم انداز، طراحی معماری، طراحی داخلی و مبلمان را ارائه می دهد.

در حال حاضر شرکت نوهور، ضمن درک نیازهای پروژه، با ایده پردازی هوشمندانه و ایجاد ساختاری منحصر به فرد، تعریف جدیدی از برخورد معماری با پروژه را ارائه می دهد.

همچنین خدمات قابل ارائه این مشاور در بخش های اصلی ذیل انجام می گردد:

– طراحی معماری و طراحی محوطه

– طراحی مبلمان و محصول
– مهندسی سازه

– مهندسی تاسیسات مکانیکی
– مهندسی تاسیسات الکتریکی

 

طراحی وب سایت توسط وب خاص