ساختمان اداری هدایت

نمای شمالی۸۰۰ مترمربع
لابی ورودی۲۰۰ مترمربع
لابی ورودی۲۰ مترمربع
واحد اداری۳۶۰ مترمربع
طراحی حیاط ۴۵۰ مترمربع
لابی آمفی تئاتر۲۵۴ مترمربع
پارکینگ۱۰۵۰ مترمربع
نمای جنوبی۵۵۵ مترمربع
  
کارفرماشرکت توسعه ابنیه حافظ

طراحی وب سایت توسط وب خاص