برج های مسکونی کرانه ۲ کیش

خدمات ارائه شده طراحی معماری
 معماری داخلی
 طراحی تاسیسات مکانیکی
 طراحی تاسیسات الکتریکی
لابی وروری۵۰۰ متر مربع
واحد مسکونی دو خوابه۱۲۰ متر مربع
کارفرما

شرکت سرمایه گذاری آینده کیش (بساک)

طراحی وب سایت توسط وب خاص