بانک ایران زمین (شعبه کلاسیک جنت آباد)

خدمات ارائه شده طراحی معماری
 معماری داخلی
 طراحی تاسیسات مکانیکی
 طراحی تاسیسات الکتریکی
متراژ۱۶۰ مترمربع
  
مالک بانک ابران زمین
کارفرماشرکت توسعه ابنیه حافظ

طراحی وب سایت توسط وب خاص