بانک ایران زمین (شعبه هیبرید بلوار پاسداران شیراز)

خدمات ارائه شده 
  طراحی معماری
 معماری داخلی
متراژ۲۹۰ مترمربع
  
مالک بانک ابران زمین
کارفرماشرکت توسعه ابنیه حافظ

طراحی وب سایت توسط وب خاص