بانک ایران زمین (شعبه هیبرید بلوار پاسداران شیراز)

خدمات ارائه شده 
  طراحی معماری
 معماری داخلی
متراژ۲۹۰ مترمربع
  
مالک بانک ابران زمین
کارفرماشرکت توسعه ابنیه حافظ